Tài liệu quảng cáo mẫu hoặc bìa, sách, tờ rơi, với nền phân tử và mạng nơ-ron. nền hình học trừu tượng của các đường kết nối

Tài liệu quảng cáo mẫu hoặc bìa, sách, tờ rơi, với nền phân tử và mạng nơ-ron. nền hình học trừu tượng của các đường kết nối

Xem: 1,773
Download: 134
File: EPS
Filesize: 6 MB
Kích thước: Vô hạn
Chú thích: Hình ảnh tài liệu miễn phí, có thể sự dụng cho in ấn, thiết kế
Nội dung

Tài liệu quảng cáo mẫu hoặc bìa, sách, tờ rơi, với nền phân tử và mạng nơ-ron. nền hình học trừu tượng của các đường kết nối và dấu chấm. khái niệm khoa học và công nghệ. Véc tơ cao cấp, dành cho in ấn chất lượng cao siêu nét hoặc đưa vào thiết kế web, minh họa